Warunki uczestnictwa

Warunki uczestniczenia do WTZ !

        Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne muszą posiadać w swoim orzeczeniu skierowanie do zajęć na warsztatach,  wystawiane przez  Zespół ds. orzekania o  niepełnosprawności działający przy starostwie.Uczestnicy mają zapewniony dowóz samochodem przystosowanym do przewozu osób na wózkach.  

      Uczestnicy otrzymują miesięcznie środki finansowe w ramach tzw. treningu ekonomicznego, ich wysokość jest zależna od systematyczności uczęszczania na zajęcia oraz zaangażowania w pracę. Zajęcia prowadzone są na sześciu pracowniach  oraz na sali rehabilitacji. Prace u nas wykonane  wystawiane i sprzedawane są na różnych imprezach kulturalnych, kiermaszach, wystawach na terenie woj. mazowieckiego . 

    Wniosek do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wybrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.