Projekty

„Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna.”

2015-05-29 13:43
Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna.” Umowa nr 5/PFU/2015, zawarta w dniu 17.04.2015 r. z Gminą Iłża. Kwota dofinansowania wynosi 15000,00zł. Termin realizacji zadania...
>>

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

2015-05-29 13:42
Wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. Umowa nr 5/2015, zawarta w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Gminą Skaryszew. Kwota dofinansowania wynosi 12000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31.12.2015 r.
>>

Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża

2015-03-19 12:57
Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gmina Iłża – Umowa zawarta w dniu 09 marca 2015 r. z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego do dnia 31 grudnia 2015r.
>>

"Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)".

2015-03-19 12:56
Wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”. Umowa nr 8/2015, zawarta w dniu 26 lutego 2015 r. z Gminą Kowala. Kwota dofinansowania wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji...
>>

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej...

2015-03-19 12:55
Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej, gm. Iłża ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008 r. przedłużona aneksem na rok 2015. Kwota dofinansowania: 443,880 zł.  
>>

" Swiat otwarty dla niepełnosprawnych"

2013-10-25 00:00
        Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej w okresie od: 21.10.2013 r. do 20.12.2013 r. realizują w ramach zadania publicznego: Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych...
>>

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, podczas spływu kajakowego!

2012-08-28 10:20
Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych, podczas spływu kajakowego. Caritas Diecezji Radomskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Jedlanki Starej realizują projekt w ramach zadania publicznego pn. "Rajdy turystyczne – organizacja rajdów pieszych, rowerowych, konnych oraz spływów...
>>

Aktywizacja i integracja osób starszych: wyrównywanie szans i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

2012-08-27 22:44
Aktywizacja i integracja osób starszych: wyrównywanie szans i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Caritas Diecezji Radomskiej realizuje projekt w ramach zadania publicznego pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych...
>>

„Inny nie znaczy gorszy – otwórz swoje oczy”

2012-08-27 00:36
"Inny nie znaczy gorszy – otwórz swoje oczy” Caritas Diecezji Radomskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej z Jedlanki Starej gm. Iłża realizują projekt w ramach zadania publicznego pn. "Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich...
>>

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.