Historia

     10 grudnia 2008 swoje funkcjonowanie rozpoczęły WTZ. To pierwsza tego typu placówka, która prowadzona jest pod patronatem Radomskiej Caritas. Warsztaty mieszczą się w Jedlance Starej koło Iłży w budynku po dawnej Szkole Podstawowej. Z uczestnikami warsztatów pracują już m.in. terapeuci, psycholog, logopeda i rehabilitant. Takie warsztaty są często jedynym miejscem, gdzie niepełnosprawni mogą rozwijać swoje zainteresowania i spotykać się z innymi ludźmi. Dla 30 dorosłych osób przygotowano zajęcia w siedmiu pracowniach: hafciarskiej, wikliniarsko-bukieciarskiej, informatycznej, plastyczno-tkackiej, rehabilitacyjnej, gospodarczo-kulinarnej oraz muzyczno-rytmicznej. Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej kosztowała 277 tys. zł. Pieniądze pochodziły z PFRON i funduszy Caritas. Dzięki współpracy kościoła i samorządu w tak szybkim tempie powstało dzieło na rzecz ludziom potrzebującym.

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.