Pracownia Rehabilitacyjna

    W pracowni rehabilitacyjnej zajęcia prowadzone są dla wszystkich uczestników Warsztatów. Każdy uczestnik ma opracowany przez rehabilitanta indywidualny tok usprawniania ruchowego, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.
Zajęcia mają na celu uaktywnianie narządów ruchu, układu krążenia i układu oddechowego tzn. uzyskanie pełnego zakresu ruchów w stawach, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, zapobieganie pogłębianiu skoliozy i narastaniu przykurczy oraz korygowanie wad postawy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, u podopiecznym ulega poprawie stabilność postawy, uzyskują lepszą równowagę ciała i koordynację ruchową .Kształtują koncentrację poprzez gry i zabawy zespołowe,  doskonalą cechy motoryczne t.j szybkość, zwinność.
 
 

 

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.