Pracownia Plastyczno - Tkacka

      Uczestnicy w tej pracowni uczą się posługiwania prostymi narzędziami, poznają podstawy wiedzy o barwach. Mają możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi i malarskimi. Sami starają się kolorować gotowe obrazki, próbując przy tym prawidłowo dobierać odpowiednie kolory. Dużym zainteresowaniem cieszy się nauka wydzierania i wyklejania rysunków. Podopieczni między innymi uczą się techniki wygniatania i formowania z masy różnych płaskorzeźb , poznają podstawy obsługi warsztatu tkackiego i starają się samodzielnie wykonywać gobeliny. Ogólnym celem  terapii  pracowni plastyczno – tkackiej  jest rozwijanie sprawności manualnych, poznawanie świata barw, rozróżnianie kształtów oraz dążenie do samodzielnego coraz lepszego wykonywania prac.

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.