Pracownia Gospodarczo - Kulinarna. 

      Celem zajęć w pracowni gospodarczo - kulinarnej jest kształtowanie samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pracownia wyposażona jest w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Podczas zajęć w pracowni, uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw, nie wymagających dużego nakładu czasu i energii. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady bezpiecznego posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Po posiłku uczestnicy samodzielnie sprzątają, zmywają naczynia, segregują i odstawiają na swoje miejsce. Zajęcia te pozytywnie wpływają na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności, a także uczą wykonywania pracy zespołowej.

 

Wyszukiwanie

© 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie za zgodą administratora.